การทำบุญและความเชื่อของคนไทย

การทำบุญกับศาสนาในประเทศไทย

ประเทศไทยประชากรประมาน 85% เป็นคนนับถือศานสนาพุธ และศาสนาพุธมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าทำดีจะได้ขึ้นสวรรค์และทำชั่วจะตกนรก ชาวพุธมักจะโดยการทำความดีเพื่อที่จะสั่งสมบุญ แต่ก็มีอีกหลายๆ วิธีที่ชาวพุธจะต้องการทำบุญ การทำบุญบางครั้งสามารถทำเองได้ที่บ้านง่ายๆ อย่างเช่นวิธีที่คนสมัยก่อนทำกันเป็นประจำทุกวันคือ ตักบาตรตอนเช้าทุกเช้า เป็นการทำบุญที่คนชาวพุธนิยมกัน
การเตรียมการทำบุญโดยการตักบาตรนั้นสิ่งของที่ต้องเตรียมตามความเชื่อของชาวพุธ ได้แก่ ข้าวสวย อาหารคาวหวาน และดอกไม้ ที่สำคัญต้องตื่นแต่เช้าเพราะเราจะตักบาตรให้กับพระสงฆ์ที่ออกบิณบาตร ช่วงเช้าตรู่ทุกเช้า การทำบุญแบบง่ายๆ อีกวิธีที่ไม่ต้องออกจากบ้านโดยการสวดมันต์แผ่เมตตาทุกคืนก่อนนอน โดยตามความเชื่อของชาวพุธ จะเชื่อกันว่าทุกคนที่เกิดขึ้นมาในชาติปัจุจบันได้มีกรรมตามติดมาทุกคน กรรมที่เคยก่อขึ้นในอตีดกาล ซึ่งไม่สามารถแก้ไขให้กรรมนั้นหมดไปได้แต่มีวิธีการที่ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้โยการสวดมนต์แผ่สวดกุศลผลบุญที่ตนได้ทำให้กับเจ้ากรรมนายเวร ในชาติที่แล้ว การสวดมนต์ก่อนนอนถือเป็นการทำบุญที่ง่ายที่สุด และมาถึงการทำบุญใหญ่ที่ต้องใช้เวลาและสถานที่ในการทำบุญ ซึ่งชาวพุธเชื่อว่าจะได้บุญเยอะ ยกตัวอย่างเช่น การทำบุญหล่อพระพุธรูป การบริจาคเงินเพื่อช่วยสถานสงเคราะห์ต่างๆ ทอดผ้า ทอดกฐิน เป็นต้น โดยการเตรียมตัวนั้นต้องใช้เวลาในการทำ เพราะบางงานชาวบ้านทั่วไปหรือคนที่มีใจร่วมสร้างบุญสามารถเข้าร่วมได้ รวบรวมเงินสร้างวัดวาอาราม ต่างๆ ชาวพุธจะเชื่อว่าได้บุญกุศลอย่างล้นหลาม
ส่วนการทำบุญของศาสนาอื่นนั้นอาจจะมีกรรมวิธีคล้ายกัน แตกต่างกันที่ความเชื่อ แต่สิ่งที่ทุกๆศาสนาบนโลกมีตวามเชื่อและสอนให้กับชาวบ้านนั้นคือ สอนให้ทุกคนเป็นคนปฏิบัติดี หรือ เป็นคนดีนั่นเอง ทุกศาสนาและความเชื่อเป็นสิทธิของ ความชอบของบุคคลถึงบางศาสนาหลายๆ คนอาจมองว่าไม่น่าเชื่อ ดูเกินจริง แต่สิ่งที่คนเหล่านั้นนับถือ ถ้าไม่เห็นด้วยก็ควรที่จะไม่ดูถูกหรือดูหมิ่น อย่างน้อยคนที่เลือกที่จะนับถือศาสนาใดก็ตามเวลามีเรื่องทุกใจ ลำบากใจ ก็ยังมีที่ให้ยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีกำลังใจที่จะสู้กับปัญหาที่เจอต่อไปได้ กลับกันคนที่ไม่มีความเชื่อหรือศรัทธาในสิ่งใดเลยจะทำให้รู้สึกเคว้งคว้างไม่รู้จะหาทางออกอย่างไร เรื่องบางเรื่องมันมีคำว่า ปาฏิหาริย์ เกิดขึ้นจริงๆ ถึงจะยากที่จะเชื่อ แต่มันก็เคยเกิดขึ้นจริงๆกับคนที่ศรัทธาในศาสนา

Related Post